خانه / اخبار تصویری / برگزاری مسابقات همگانی مجازی سال ۱۴۰۰

برگزاری مسابقات همگانی مجازی سال ۱۴۰۰

 

آیین نامه مسابقات شطرنج همگانی

آیین نامه مسابقات مجازی آمادگی جسمانی

آیین نامه مسابقات مجازی دوچرخه سواری

آیین نامه مسابقات مجازی طناب زنی

آیین نامه مسابقات مجازی هماهنگی با توپ بسکتبال

آیین نامه مسابقات مجازی والیبال

مطلب پیشنهادی

نمایشگاه بازی و اسباب بازی دانشجویان تربیت مربی پیش از دبستان مرکز علمی و کاربردی جهاد دانشگاهی خوزستان