خانه / اخبار تصویری / برگزاری اولین جشنواره ملی جهاد سپید

برگزاری اولین جشنواره ملی جهاد سپید

دانشگاه فنی و حرفه ای با مساعدت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در نظر دارد به منظور تجلیل از کادر درمان نظام سلامت نخستین جشنواره ملی جهاد سپید را برگزار نماید.