خانه / امور فرهنگی و امور فوق برنامه (صفحه 4)

امور فرهنگی و امور فوق برنامه

برگزاری مسابقات همگانی مجازی سال ۱۴۰۰

  آیین نامه مسابقات شطرنج همگانی آیین نامه مسابقات مجازی آمادگی جسمانی آیین نامه مسابقات مجازی دوچرخه سواری آیین نامه مسابقات مجازی طناب زنی آیین نامه مسابقات مجازی هماهنگی با توپ بسکتبال آیین نامه مسابقات مجازی والیبال

توضیحات بیشتر »