خانه / اخبار تصویری / سومین جشنواره ملی زن و علم

سومین جشنواره ملی زن و علم

 

با عنایت به اهمیت جایگاه زن در توسعه علمی و اجتماعی کشور و ضرورت پاسداشت تلاش های ارزنده آنان در حوزه تولید ترویج و اثر بخشی علم و فناوری معاونت فرهنگی و اجتمایی وزارت علوم در نظر دارد با همکاری معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده نسبت به برگزاری سومین جشنواره ملی زن و علم اقدام نماید.