خانه / اخبار تصویری / اطلاعیه معاونت دانشجویی در خصوص درخواست وام دانشجویی صندوق رفاه در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰

اطلاعیه معاونت دانشجویی در خصوص درخواست وام دانشجویی صندوق رفاه در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰

 

راهنمای تشکیل پرونده در پورتال دانشجویی صندوق رفاه 

 

راهنمای درخواست وام در پورتال دانشجویی صندوق رفاه

 

لینک ورود به سامانه صندوق رفاه دانشجویان